מאמרים

אנרגיה ירוקה

המונח אנרגיה ירוקה מתייחס לשימוש בכל סוגי האנרגיה שאינם מזהמים את הסביבה. תהליך הפקת האנרגיה הרגיל עושה שימוש בחומרים כגון גז טבעי, פחם ונפט. חומרים אלה מזהמים את הסביבה ומגבירים את אפקט החממה. השימוש באנרגיה ירוקה נועד למנוע את הזיהום הסביבתי תוך כדי פיתוח מודעות ליצירת אנרגיה ידידותית לאדם ולסביבתו כאחד.

את האנרגיה הירוקה מפיקים ממספר מקורות. אנרגיה סולרית, אנרגיית מים ואנרגיית רוח נחשבים למקורות אנרגיה שאינם מייצרים זיהום סביבתי באופן ישיר ולכן הם אומצו על ידי חסידי האנרגיה הירוקה. בישראל נעשה כיום שימוש מגוון באנרגיה ירוקה אך עדיין קיים פער בין השימוש באנרגיה ירוקה כאן ובין השימוש באנרגיה ירוקה במדינות מפותחות אחרות. בשנת 2008 הוציאה מדינת ישראל תקנות המעודדות שימוש באנרגיה סולרית ותחום האנרגיה הירוקה ממשיך להתפתח ולצבור תאוצה בארץ בהדרגה.

המשך מאמר